Author: admin

Zeka Geriliği Bu rahatsızlık tanımlaması sorun olan bir durumdur. Bilim adamları henüz zekayı oluşturan etmenler konusunda fikir ayrılığı yaşar. Uzmanlardan bir kısmı bilişsel yetenekler olarak görürken bir kısmı da gerçek yaşamda ortaya çıkan sorunlar olarak tanımlar. Ancak zeka geriliği günümüzde […]
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Yaygın olarak görülen gelişimsel sorunlar erken çocukluk dönemindeki sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında ortaya çıkan gelişememe ya da kaybın yaşandığı bazı psikiyatrik sorunlardır. Genel olarak bu gelişim sorunları birçok alana etki eder. Ayrıca kalıcı işlev […]