Aydın Otzim Spektrum Tanısı

Otizm Spektrum

Spektrum terimini sözlükte belirli bir aralık içinde birçok farklı nokta olması durumu olarak ifade edebiliriz. Yani bu terimi bir yelpaze ya da gökkuşağına benzetebiliriz. Yani içinde çok farklı durumların olduğu geniş bir aralıktır. Bu durum tıpta ise yaygın bir gelişimsel bozukluk olan otizm spektrumu bozukluğu olarak bilinir. Bu rahatsızlığa bu ismin verilmesinin sebebi de her bireyde farklı seviyelerde ortaya çıkabilmesidir. Bazı bireylerde tüm belirtiler varken bazılarında ise çok hafif düzeyde belirtiler olabileceğini ifade edelim.

Bu rahatsızlıkta dil becerileri, sosyal etkileşim, soyut algıda gelişme gecikmesi ya da tamamen gecikme durumu ortaya çıkabilir. Bu sorunu yaşayan çocuklar basmakalıp olarak tanımlanacak aktivite ve davranışlar sıklıkla görülür. Çocukların bu aktiviteleri zeka ya da zihinsel işlevden bağımsız olarak ortaya çıkar.

Otzim Spektrum Tanısı

Otizm spektrum tanısı için uluslar arası mutabakat yapılmasına bağlı olarak ortaya çıkan tanı sistemleri kullanılır. Bu rahatsızlığın kendi içinde farklı tanı kriterleri yer alır. Bir çocuğa otizm tanısının koyulması için anormal gelişim özelliklerinin 3 yaşından önce başlamış olması gerekir. Ayrıca çocuğun sosyal iletişiminde de sorunların olması şarttır.

Otizm tanısında görülen bütün özelliklerin belirli sayıda belirtiyi göstermesi ve diğer tıbbi tanılarla açıklanamaması gerekir. Bu sorun doğuştan da ortaya çıkabilmektedir.  Belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir. Belirli bir yaştan sonra etkili olmaya başlarlar. Özellikle 3 yaştan sonra sorunlar artmaktadır ve erken tanı ile tedavi süreci başlatılmalıdır.