Aydın Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın olarak görülen gelişimsel sorunlar erken çocukluk dönemindeki sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında ortaya çıkan gelişememe ya da kaybın yaşandığı bazı psikiyatrik sorunlardır. Genel olarak bu gelişim sorunları birçok alana etki eder. Ayrıca kalıcı işlev sorunlarına da yol açabilir. Sizlere yaygın gelişimsel bozukluklar hakkında bilgi verelim.

Bu bozukluklar genelde otistik bozukluklar, Asperger sendromu, Rett sendromu, Dezitegratif bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Tedavi süreci ise öncelikle tanıya bağlıdır. Erken tanı çok önem taşır. Sonraki yaşlarda tanı belirlenirse tedavi süreci daha zor olur. Ayrıca tedavi sürecinde bireye ve aileye de çok şey düşmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Özellikleri

Otistik çocuklar genelde günlük hayatın akışına uyum sağlayamaz ve belli durumlara karşı takıntılı olurlar. Bu sorun genelde 3 yaşa kadar ortaya çıkar. Aspenger sendromu ise otistik bireylerde ortaya çıkan sosyal ilişki ve iletişim problemleri olarak söylenebilir.

Dezintegratif sorunlar ise doğumdan sonra en az iki yol tamamen gelişim olan ancak 3 ile 4 yaşları arasında huzursuzluk, kaygı ya da kazanılmış konuşma becerilerinin hızla yitirilmesi şeklinde ortaya çıkar. 10 yaşına kadar tanı koyulmalıdır.

Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluklar da toplumsal etkileşimde ve yaygın gelişimsel bozukluk olmasına ek olarak sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmesindeki sorunlar olarak da tanımlanabilir. Bu rahatsızlık tam olarak tanı koyulamayan bir durumdur.