Otizm Tedavisi

Aydın Otizm Tedavisi

Otizm rahatsızlıkların en önemli evre tanıdır. Tanı sonrasında ise aileye gerekli bilgi verilir. Ailenin tedavi sürecinde rolü büyüktür. Bu yüzden otizm tedavisi için ailenin de sürece dahil edilmesi gerekir. Sonrasında birey en kısa süre içinde eğitim programına alınır. Bu eğitimde uygulamalı davranış eğitimi söz konusudur. Eğitim kişiye özel olarak belirlenir.

Bilimsel tekniklerin kullanıldığı eğitim sürecinde tek başına otizm sorununa karşı baş edilmez. Aynı zamanda da konuşma eğitimi ve duyu bütünleme terapisi gibi farklı bütünleyici yöntemler de kullanılır. Eğitim sürecine aile de katılır. Bu sayede çocuk eğitim süreci dışında da sosyal ve duygusal olarak desteklenir. Bu yönde bir çalışma yapıldığında başarı şansı daha da artmaktadır.

Otizm Tedavisi Nasıl Yapılır?

Otizm sorunlarında kullanılan eğitim süreci, tedavi ve terapi uygulamaları farklı şekillerdedir. Ayrıca her geçen gün yapılan araştırmalar yeni bir yöntem ortaya çıkarmaktadır. Bir eğitim ya da tedavi sürecinin yararlarını bilimsel olarak yapılan araştırmalar ortaya koyar. Hiçbir şekilde otizmli bireye bilimsel olmayan bir tedavi yöntemi uygulanmamalıdır.

Otizm tedavisi sürecinde her bilimsel araştırma da o yöntemin geçerli olacağına işaret etmez. Bir araştırmanın sonuçlarının doğru olabilmesi adına deneysel bir yapıya sahip olmalıdır. Ülkemizdeki rehabilitasyon merkezlerinde yürütülen tedavi süreçlerinde başarı oranı her geçen gün artmaktadır. Tabii burada bireyin isteği, ailenin olaya yaklaşımı ve kullanılan doğru yöntemler de sürece etki eder.